Aktualizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚvod >

Aktualizace

Stručný návod k aktualizaci dat povodňového plánu je v kapitolách Export dat a Nápověda. Podrobný návod k údržbě vámi spravovaných údajů najdete v aplikaci Editor dat povodňových plánů.

Přehled aktualizací digitální verze - textová část
(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce).

Verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

 

31.05.2020

Publikována zpráva o činnosti UPK (Zprávy o činnosti ÚPK)

 

31.05.2019

Publikována zpráva o činnosti UPK (Zprávy o činnosti ÚPK)

 

10.07.2018

Aktualizace data POVIS

 

12.06.2018

Publikována zpráva o činnosti UPK (Zprávy o činnosti ÚPK)

 

02.08.2017

Změna Statutu UPK

 

22.06.2017

Zveřejnění verze 3.0, změna mapového klienta, úprava nápovědy

 

26.05.2017

Úprava zkratek v anglickém textu,

doplnění "registrované v POVIS" v seznamu ohrožených objektů,

úprav odkazů na závody PLA (reorganizace)

 

19.05.2017

Doplnění uživatelské mapy

 

18.05.2017

Úpravy zobrazení písma a URL odkazů

 

05.04.2017

MŽP: Revize textu v kapitolách:

Úvod, Povodňová charakteristika území ČR, Přirozené povodně, Zvláštní povodně, Průběh povodně, Operativní řízení vodohospodářských procesů v době povodní, Povodňové plány, Stupně povodňové aktivity, Informační zabezpečení ochrany před povodněmi na centrální úrovni

3.0.0

05.01.2017

Aktualizace mapového klienta - HVMAP

Změna uživatelského rozhraní - podpora mobilních zařízení

 

28.02.2016

Drobné opravy textu

 

15.09.2015

Grafická část: doplnění odkazů na mapy AJAX

 

29.04.2015

Doplnění odkazů na seznamy vodních děl Ministerstva zemědělství

 

11.09.2014

Doplnění exportu dat a mapových podkladů pro vrstvu Dibavod: Historické povodně

2.1.0

06.06.2014

kompilace s novou verzí redakčního programu

 

31.01.2014

Úprava odkazů v příloze Export dat pro povodňové plány

Úpravy a doplnění přílohy Internet - užitečné odkazy

 

20.01.2014

Doplnění údaje o případném záložním pracovišti v tabulkách PK

2.0.0

31.12.2013

Úprava HTML verze pro nové verze prohlížečů

 

12.08.2013

Úpravy seznamu nádrží I. a II. kategorie:
Plumlov, Nechranice, Římov, Skalka - změna na kat.I

Boskovice - kat. III (vyřazeno z tabulky)

Doplněna tabulka vodních I. a II. kategorie podle údajů POVIS

Úpravy odkazů na aktuální stavy HP na webu podniků Povodí

 

31.07.2013

Vydáno DVD k datu 31.7.2013

 

31.07.2013

Úprava pro novou verzi redakčního systému, aktualizace tabulek

Změna rozsahu exportu dat pro
- přívalové (bleskové) povodně
- místa omezující odtokové poměry
exportují se všechny objekty na území a objekty připojené k PP mimo správní území

Úprava odkazů na předpisy

1.3.18

04.08.2012

Vydáno DVD k datu 4.8.2012

1.3.17

05.05.2012

Nastavené odkazů na povodňové plány podle údajů z POVIS (Evidenční list povodňového plánu)

1.3.16

20.02.2012

Aktualizace stránek pro export dat

1.3.15

29.12.2011

Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS

1.3.14

18.12.2011

Vydáno DVD k 19.12.2011
Aktualizace tabulek srážkoměrných stanic a hlásných profilů z databáze POVIS

Finální verze mapy Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem.

1.3.13

01.11.2011

Doplnění odkazů na export: Fotodokumentace POVIS

1.3.12

29.11.2011

Doplnění odkazů na export: Srážkoměrné stanice

1.3.11

20.09.2011

Nové logo MŽP

1.3.10

09.09.2011

Doplnění odkazů na export: Místní informační systémy

1.3.9

02.09.2011

Převod exportu dat na novou službu

1.3.8

20.08.2011

Doplnění odkazů na export: Vodní díla

1.3.7

08.08.2011

Vydáno DVD k 8.8.2011

1.3.6

20.07.2011

Doplnění odkazů na export dat pro mikroregiony a sdružení obcí

1.3.5

10.07.2011

Doplnění odkazů na export dat z nově přidaných mapových témat: Dopravní omezení, Objízdné trasy, Kontaminovaná místa v evidenci SEKM.

1.3.4

30.06.2011

Aktualizace lokálních databází k 30.6.2011 pro vydání DVD

1.3.3

04.05.2011

Aktualizace odkazů na povodňové komise

1.3.2

22.03.2011

Doplnění odkazů na nově přidané mapy Dibavod a Návrh úseků vodních toků v oblastech s významným povodňovým rizikem.

1.3.1

18.02.2011

Doplnění odkazu na vyhlášku MZe č. 24/2011

1.3.0

26.11.2010

vydáno DVD k 26.11.2010

1.2.7

02.11.2010

doplnění mapy "Ohrožení bleskovou povodní mimo tok", doplnění metadat a exportu dat pro tuto mapovou vrstvu, úprava internetových odkazů

1.2.6

11.07.2010

doplnění mapy a odkazů na mapu s vybranými vrstvami pro SHP/DBF export

doplnění seznamu předpisů

1.2.5

05.07.2010

popis struktury exportovaných databází

1.2.4

28.06.2010

export databází pro hlásné profily

export databází pro rozsah ORP v jednotlivých krajích

1.2.3

26.06.2010

export databáze vodních děl 1.-3. kategorie

1.2.2

26.05.2010

úprava odkazů na aktuální informace ČHMÚ

1.2.1

22.02.2010

doplnění odkazů na internet
export databází s grafikou: záplavová území, ledové jevy

1.2.0

22.10.2009

export dat databází podle krajů

1.1.0

13.07.2009

vydáno DVD k 30.6.2009

1.0.22

06.07.2009

nová verze WebMapu: oprava syntaxu odkazu na aktualizaci

odstranění zrušených HP č.7 a 11 z tabulky v textu

1.0.21

16.06.2009

doplnění odkazů na nádrže o parametr pro zapnutí vrstvy, zrušení tabulky Vojenských záchranných útvarů

1.0.20

11.05.2009

aktualizace internetových odkazů

1.0.19

08.03.2009

doplnění internetových odkazů

1.0.18

14.02.2009

úprava odkazů na lokálně uložená data

doplnění odkazu na mapu správního území

1.0.17

23.01.2009

aktualizace PK, zrušení odkazů na lokálně uložená data ve verzi pro web

1.0.16

10.12.2008

aktualizace PK, doplnění odkazů na nové PP krajů

1.0.15

10.09.2008

doplnění směrnice 2007/60/ES

1.0.14

05.09.2008

doplnění seznamu významných vodních děl IV.kategorie
aktualizace:
-kontaktních údajů komisí
-databáze vyhlášených záplavových území
-mapy a databáze srážkoměrů
-mapy a databáze ledových jevů
-mapy a databáze postupových dob
nové evidenční listy hlásných profilů
 

1.0.13

30.04.2008

aktualizace kontaktníh údajů komisí, aktualizace odkazů

1.0.12

11.12.2007

oprava a doplnění odkazů na dPP krajů Středočeský a Vysočina

1.0.11

29.11.2007

vydání aktuální verze na DVD, aktualizace kontaktů ÚPK a krajských komisí

1.0.10

09.10.2007

aktualizace kontaktních údajů

1.0.9

18.09.2007

úprava odkazů na mapy: doprava

1.0.8

27.08.2007

drobné opravy textu

1.0.7

11.08.2007

úpravy zobrazení údajů povodňových komisí, aktualizace údajů,

1.0.6

30.07.2007

úpravy odkazů na kontakty, vydání aktuální verze na DVD

1.0.5

29.07.2007

Vytvoření modulu pro ukázky dPP.

Vytvoření modulu nápovědy, úprava odkazů.

1.0.4

20.07.2007

úprava vzhledu rejstříku, koordinace proměnných pro generování z databáze, úpravy vzhledu HTML stránek

1.0.3

16.07.2007

grafické úpravy vzhledu HTML stránek

1.0.2

08.06.2007

úprava tabulky hlásných profilů (sloučení sloupců ORP a provozovatel)

úprava tabulky Povodňové aktivity (doplněny n-leté průtoky)

1.0.1

31.05.2007

opraveny údaje ORP srážkoměrné stanice Sedlec

Aktualizace dbf komisí a organizací

1.0.0

27.04.2007

převod textu verze povodňového plánu z roku 2004

doplněny texty předpisů

Soubor: a_revize.htm


Úvod > Aktualizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.01.2021, publikována: 27.06.2022