Grafická část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Grafická část

Mapa České republiky

Hlásné profily

Vodní toky a díla

Záplavová území

Dibavod (digitální báze vodohospodářských dat)

Objekty digitálního povodňového plánu ČR

Postupové doby na vybrané říční síti

Doprava

Důležité organizace povodňového plánu


Uživatelská mapa - obsahuje všechna témata


POVIS:

Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem

Riziková území při přívalových srážkách v ČR


 

Podrobný popis datových zdrojů je v Technické dokumentaci map.

Soubor: d_mapy.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.06.2019, publikována: 08.03.2023